جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی ملایر

دکتر علی رضایی

پزشک

سونوگرافی


دکتر حمدیه محمدی

پزشک

رادیولوژی و سونوگرافی


مرکز تصویربرداری شارق ملایر

مرکز تصویربرداری شارق

سونوگرافی


مرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسین ملایر

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام حسین

سونوگرافی , رادیولوژی


مرکز تصویربرداری شمعدانی (آبان) ملایر

مرکز تصویربرداری شمعدانی (آبان)

سونوگرافی , رادیولوژی


مرکز تصویربرداری بیمارستان مهر ملایر

مرکز تصویربرداری بیمارستان مهر

سونوگرافی , رادیولوژی


مرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی-دکتر غرضی ملایر

مرکز تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی-دکتر غرضی

سونوگرافی , رادیولوژی


مرکز تصویربرداری بهداشت ملایر ملایر

مرکز تصویربرداری بهداشت ملایر

سونوگرافی , رادیولوژی


    خدمات ارزش افزوده اکسیر