دکتر سهراب حیدری

دکتر سهراب حیدری

تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

عنوان تخصص: عفونی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان امام - کوچه سایه روشن
 شهر / استان
 شهر / استان

میاندوآب

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021