دکتر غلامرضا شهبازی راد

دکتر غلامرضا شهبازی راد

متخصص کودکان

عنوان تخصص: اطفال

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
هرمزگان - میناب - بلوار امام روبرو داروخانه شبانه روزی
 شهر / استان
 شهر / استان

میناب

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020