دکتر محمد مورخ

دکتر محمد مورخ

متخصص اورولوژی

عنوان تخصص: پوست و مو

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
هرمزگان - میناب - بلوار امام روبرو اورژانس قدیم داخل کوچه نانوایی
 شهر / استان
 شهر / استان

میناب

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020