دکتر امیر علی یزدانی

دکتر امیر علی یزدانی

پرتونگاری

عنوان تخصص: ژنتیک و پزشکی هسته ای

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
باغ ملی-چهارراه قدس-کلینیک نبی اکرم
 شهر / استان
 شهر / استان

نجف آباد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020