دکتر مهشاد حبیب زاده

دکتر مهشاد حبیب زاده

متخصص کودکان

عنوان تخصص: اطفال

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مهشاد حبیب زاده
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
همدان - نهاوند - نهاوند- خ ۱۷ شهریور - طبقه فوقانی داروخانه آریا
 شهر / استان
 شهر / استان

نهاوند

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021