دکتر مسعود فخاریان کاشانی

دکتر مسعود فخاریان کاشانی

تخصص بیماری های داخلی

عنوان تخصص: داخلی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مسعود فخاریان کاشانی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان ۱۷ شهریور کوی پزشکان
 شهر / استان
 شهر / استان

نهاوند

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021