دکتر علی صدوق عباسیان

دکتر علی صدوق عباسیان

متخصص داخلی

عنوان تخصص: داخلی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر علی صدوق عباسیان
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • متخصص داخلی
  • کبد 
  • گوارش 
  • کلیه 

 آدرس
 آدرس
همدان - نهاوند - نهاوند - خ ۱۷ شهریور - مجتمع دکتر رضوی
 شهر / استان
 شهر / استان

نهاوند

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر علی صدوق عباسیان نهاوند : 08132534900
مسیریابی از گوگل
Exir 2021