مرکز تصویربرداری صادقی نهاوند

مرکز تصویربرداری صادقی نهاوند

سونوگرافی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب مرکز تصویربرداری صادقی نهاوند
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
نهاوند - خیابان ۱۷ شهریور - کوچه دکتر صالح
 شهر / استان
 شهر / استان

نهاوند

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021