دکتر ایلاد علوی درزم

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

عنوان تخصص: ریه و دستگاه تنفسی

شماره نظام :

فارغ التحصیل از دانشگاه 

شهید بهشتی 

فلوشیپ دکترای تخصصی بالینی 

فلوشیپ بیماری های عفونی و نقص پیوند

شهر استان
 آدرس و توضیحات

نهاوند

خیابان هفده شهریور- ساختمان پزشکان سلوکی- طبقه سوم

شماره تلفن دکتر ایلاد علوی درزم نهاوند : tel:003239241

مسیریابی از گوگل گزارش خطای نقشه

نام بیمه

برای دریافت آخرین اخبار آدرس پست الکترونیک خودرا وارد نمایید

©2015-2020 TalashNet. ExirYab