دکتر ایلاد علوی درزم

دکتر ایلاد علوی درزم

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

عنوان تخصص: ریه و دستگاه تنفسی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر ایلاد علوی درزم
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

فارغ التحصیل از دانشگاه 

شهید بهشتی 

فلوشیپ دکترای تخصصی بالینی 

فلوشیپ بیماری های عفونی و نقص پیوند

 آدرس
 آدرس
خیابان هفده شهریور- ساختمان پزشکان سلوکی- طبقه سوم
 شهر / استان
 شهر / استان

نهاوند

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر ایلاد علوی درزم نهاوند : 003239241
مسیریابی از گوگل
Exir 2021