دکتر محمدرضا کارگرفرد جهرمی

دکتر محمدرضا کارگرفرد جهرمی

متخصص اطفال و فوق تخصص قلب کودکان و اکو جنین

عنوان تخصص: اطفال

شماره نظام : 113169

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر محمدرضا کارگرفرد جهرمی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بلوار امام خمینی، روبروی پارک جنگلی، مجتمع برج بهشت، طبقه سوم
 شهر / استان
 شهر / استان

بندرعباس

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر محمدرضا کارگرفرد جهرمی بندرعباس : 07633684928
Exir 2021