دکتر فرناز فخری

دکتر فرناز فخری

ارتودنسی

عنوان تخصص: دندان پزشکی

شماره نظام : ۱۳۵۵۰۷

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر فرناز فخری
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
چهار راه فاطمیه-روبروی شیرینکده-کوچه بینش 7-ساختمان کیمیا-طبقه 3
 شهر / استان
 شهر / استان

بندرعباس

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر فرناز فخری بندرعباس : 07632254241
Exir 2022