دکتر فرهاد بهستانی

دکتر فرهاد بهستانی

متخصص کودکان

عنوان تخصص: اطفال

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بلوار امام، کوچه محمدرضا خانی، ساختمان پزشکان امام علی (ع)
 شهر / استان
 شهر / استان

هشتگرد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021