جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان همدان

دکتر کاملیا مدنی

متخصص

متخصص زنان ، زایمان و نازایی


دکتر وحید فدائی

متخصص

متخصص اعصاب ، روان و علوم رفتاری و مشاور خانواده


دکتر فراز نطقی

متخصص

متخصص پزشکی فیزیکی و توان بخشی و نوار عصب


دکتر مرتضی مجیدی

متخصص

تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)


دکتر حمید رضا رسته

متخصص

تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)


دکتر یوسف رزاقی

متخصص

تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)


دکتر سعید قیصری

پزشک

متخصص استخوان و مفاصل


دکتر شهریار دهقانی

متخصص

تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


دکتر آرش متقی

فوق‌تخصص

متخصص ارتوپدی ، فوق تخصص ستون فقرات


آرش مجلسی

کارشناس

کارشناس ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی)


خدمات ارزش افزوده اکسیر