دکتر یداله سامنی

دکتر یداله سامنی

جراح عمومی

عنوان تخصص: پوست و مو

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر یداله سامنی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
همدان - اول بلوار خواجه رشید - ساختمان رازی
 شهر / استان
 شهر / استان

همدان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021