دکتر حمید شوشتری

دکتر حمید شوشتری

تخصص بیماری های کودکان

عنوان تخصص: کودکان (اطفال)

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر حمید شوشتری
رتبه: 4.6 از 6 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
همدان - میدان آرامگاه - ابتدای خواجه رشید
 شهر / استان
 شهر / استان

همدان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024