مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت هیرمند هیرمند

مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت هیرمند هیرمند

سونوگرافی , رادیولوژی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت هیرمند هیرمند
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
سیستان و بلوچستان - هیرمند - بلوار امام خمینی(ره) - شبکه بهداشت و درمان هیرمند
 شهر / استان
 شهر / استان

هیرمند

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021