جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان پارس آباد

دکتر داود کوچه باغی

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر نسیم مینائی

پزشک

متخصص چشم


دکتر علیرضا فهیم

متخصص

تخصص چشم


دکتر علی جوانشیری

پزشک

دکترا پزشکی عمومی


دکتر احمد مولایی

پزشک

متخصص داخلی


دکتر رسول نعمتی

پزشک

متخصص داخلی


دکتر ناهید مولایی

پزشک

پرتونگاری


دکتر بابک نیرومند صومعه

پزشک

متخصص داخلی


دکتر یوسف شکری

پزشک

متخصص کودکان


خدمات ارزش افزوده اکسیر