دکتر محمد سخندان

دکتر محمد سخندان

متخصص گوش، حلق، بینی و حنجره

عنوان تخصص: گوش حلق و بینی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان پزشکان، مجتمع پزشکان سینا
 شهر / استان
 شهر / استان

پارس آباد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021