مرکز تصویربرداری امام خمینی (ره) پیرانشهر

مرکز تصویربرداری امام خمینی (ره) پیرانشهر

رادیولوژی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
آذربایجان غربی - پیرانشهر - خیابان استقلال شرقی
 شهر / استان
 شهر / استان

پیرانشهر

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020