دکتر مجید شمس زاده امیری

دکتر مجید شمس زاده امیری

متخصص بیماریهای قلب و عروق

عنوان تخصص: قلب و عروق

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ امام روبروی شبکه بهداشت پ ۶۲
 شهر / استان
 شهر / استان

چالوس

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020