دکتر مرتضی مولایی دهکردی

دکتر مرتضی مولایی دهکردی

رادیولوژی و سونوگرافی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مرتضی مولایی دهکردی
رتبه: 4.9 از 33 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
چهارراه دامپزشکی-مجتمع پزشکی بزرگمهر-طبقه زیرین-رادیولوژی دکتر مولایی
 شهر / استان
 شهر / استان

شهرکرد

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر مرتضی مولایی دهکردی شهرکرد :
3812253400
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024