دکتر مهدی عادل

دکتر مهدی عادل

اعصاب و روان

عنوان تخصص: روانپزشکی

شماره نظام : ۱۰۲۲۹۷

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مهدی عادل
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 درمان دارویی و غیر دارویی:
 افسردگی

 اختلالات اضطرابی(اضطراب اجتماعی-اضطراب فراگیر-حمله پانیک-اضطراب جدایی کودکان)

 اختلالات وسواسی و وسواس مقاوم به درمان اختلالات جنسی

 اختلالات کودکان(بیش فعالی.نقص توجه.تیک.و.....)

 درمانگر تخصصی اعتیاد(وابستگی به متادون.ترامادول-حشیش گل داروهای اعتیاد آور .شیشه )

 اختلالات سایکوسوماتیک(درد های مقاوم .سردرد های مزمن .بی اشتهای و پراشتهایی عصبی )

 اختلالات خواب

 آدرس
 آدرس
چهارراه فصیحی-کوچه مجتمع امام صادق-مجتمع پزشکی پردیس-طبقه چهارم
 شهر / استان
 شهر / استان

شهرکرد

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر مهدی عادل شهرکرد : ۰۳۸۳۲۲۶۳۴۱۱
Exir 2021