دکتر علیرضا فرخیان

دکتر علیرضا فرخیان

متخصص بیماریهای داخلی

عنوان تخصص: ریه و دستگاه تنفسی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
کاشان- راوند -روبوری بانک صادرات
 شهر / استان
 شهر / استان

کاشان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020