دکتر محمدحسین سلیمانی خلیل آباد

دکتر محمدحسین سلیمانی خلیل آباد

متخصص بیهوشی

عنوان تخصص: بیهوشی و درد

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر محمدحسین سلیمانی خلیل آباد
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ امام ۷- ساختمان مهر
 شهر / استان
 شهر / استان

کاشمر

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021