جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان ریه و دستگاه تنفسی کرج

دکتر لیلا امیری

متخصص

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر علیرضا محجوب

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های ریه


دکتر بهرام رحیمیان

متخصص

متخصص عفونی و بیماریهای گرمسیری


دکتر مهناز صنیع پی

متخصص

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری


دکتر آپتین معبودی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های ریه


دکتر عباس معینی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های ریه


دکتر فرح ناز الماسی نوکیائی

پزشک

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری


دکتر زهره سراجی پور

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر کیوان طامهی

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر سیدمحمد اشتاء

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر سیروس چوبند مولائی

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر محسن فرهنگی

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر امیرعلی نادری

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر مژگان قهرمانی

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر حسین کرباسیون

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر ابوالقاسم افسر

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر هوشنگ شکری رزاقی

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر عزت الله محمدنژادفربد

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر افسانه سیدابراهیمی

پزشک

متخصص بیماریهای کودکان


دکتر ربابه حاجی محمدی

پزشک

متخصص بیماریهای کودکان


خدمات ارزش افزوده اکسیر