جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان ریه و دستگاه تنفسی کرج

دکتر لیلا امیری

متخصص

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر علیرضا محجوب

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های ریه


دکتر بهرام رحیمیان

متخصص

متخصص عفونی و بیماریهای گرمسیری


دکتر مهناز صنیع پی

متخصص

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری


دکتر آپتین معبودی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های ریه


دکتر عباس معینی

فوق‌تخصص

فوق تخصص بیماری های ریه


دکتر فرح ناز الماسی نوکیائی

پزشک

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری


دکتر زهره سراجی پور

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر کیوان طامهی

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


دکتر سیدمحمد اشتاء

پزشک

متخصص بیماریهای داخلی


خدمات ارزش افزوده اکسیر