دکتر لیلا امیری

دکتر لیلا امیری

متخصص بیماریهای داخلی

عنوان تخصص: ریه و دستگاه تنفسی

شماره نظام : ۱۱۵۹۰۲

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر لیلا امیری
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس


 شهر / استان
 شهر / استان

کرج

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021