دکتر بهرام رحیمیان

دکتر بهرام رحیمیان

متخصص عفونی و بیماریهای گرمسیری

عنوان تخصص: ریه و دستگاه تنفسی

شماره نظام : ۵۱۱۳۷

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر بهرام رحیمیان
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

ییس کمیته کنترل عفونت بیمارستان شهید آموزشی درمانی رجایی کرج
عضو ارشد کمیته مرگ و میر بیمارستان آموزشی درمانی شهید رجایی کرج
متخصص عفونی تمام وقت جهت مشاورات عفونتهای بیمارستانی healthcare infection
فوکال پوینت علمی عفونی (science focal point) بیمارستان آموزشی درمانی شهید رجایی کرج
متخصص عفونی در بیمارستان باهنر و امام علی و بیمارستان البرز (تامین اجتماعی)
بنیانگذار بخش عفونی بیمارستان کوثر
عضو انجمن علمی هپاتیت ایران
استاد معین دانشگاه علوم پزشکی البرز
عضو شورای آموزش و پژوهش بیمارستان شهید رجایی
عضو هیات مدیره متخصصین داخلی استان البرز و کرج بزرگ

 آدرس
 آدرس

میدان شهدا - خیابان بهار - کوی شهید طاهری - ساختمان پزشکان بهار - واحد ۱۳
 شهر / استان
 شهر / استان

کرج

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر بهرام رحیمیان کرج : 02632261360
مسیریابی از گوگل
Exir 2021