دکتر افسانه سیدابراهیمی

دکتر افسانه سیدابراهیمی

متخصص بیماریهای کودکان

عنوان تخصص: ریه و دستگاه تنفسی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر افسانه سیدابراهیمی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
چهارراه طالقانی پشت اداره پست دومین بن بست شمالی ط فوقانی کل
 شهر / استان
 شهر / استان

کرج

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021