جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان ارتوپدی کرمان

دکتر شهاب ایل کا

متخصص

فلوشیپ جراحی استخوان و مفاصل کودکان (ارتوپدی کودکان)


دکتر عباس سالاری

متخصص

تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


دکتر رضا رضائی زاده

متخصص

تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)


دکتر علی شهسواری پور

فوق‌تخصص

فوق تخصص زانو


دکتر محمدرضا احمدی پور

متخصص

تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)


دکتر علیرضا سعید

متخصص

تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)


دکتر علی پور امیری

متخصص

تخصص جراحی استخوان و مفاصل(ارتوپدی)


دکتر محمدجواد خسروی

پزشک

متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل


دکتر محمدحسن فدائی

پزشک

متخصص استخوان و مفاصل


دکتر سعیده سلطان زاده

پزشک

متخصص ارتوپدی، جراحی استخوان و مفاصل


خدمات ارزش افزوده اکسیر