دکتر سیدمحمدعلی سجادی

دکتر سیدمحمدعلی سجادی

داخلی

عنوان تخصص: داخلی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سیدمحمدعلی سجادی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بلوار طالقانی-روبروی کتابخانه عمومی مرتضوی
 شهر / استان
 شهر / استان

رفسنجان

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سیدمحمدعلی سجادی رفسنجان : 3915228071
Exir 2021