جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی کرمان

کلینیک رادیولوژی آبان

متخصص

دکتر نفیسه نیک کردار


دکتر کیوان سلاجقه

متخصص

رادیولوژی و سونوگرافی


دکتر نازنین فرشچیان

دکترا

دکترای حرفه ای پزشکی وتخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر فرناز فهیمی هنزایی

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر رضوان میر شکاری کوهپایه

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر مژده عبادزاده

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر احمد انحصاری کوهبنانی

متخصص

تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)


دکتر مجید طهمورسی

پزشک

متخصص رادیولوژی


دکتر محمد احسان

پزشک

متخصص رادیولوژی


دکتر ویدا سرابی

پزشک

متخصص رادیولوژی


خدمات ارزش افزوده اکسیر