دکتر مسعود پورغلامی

دکتر مسعود پورغلامی

رادیولوژی و سونوگرافی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مسعود پورغلامی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ امام خمینی-پاساژ حسینی-طبقه زیر-رادیولوژی سینا
 شهر / استان
 شهر / استان

رفسنجان

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر مسعود پورغلامی رفسنجان : 3915231981
Exir 2021