دکتر زهره فرزادمهاجری

دکتر زهره فرزادمهاجری

زنان فلوشیپ مادر جنین پریناتولوژی

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : ۸۲۳۵۷

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر زهره فرزادمهاجری
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • متخصص زنان
  • فلوشیپ مادر جنین
  • پریناتولوژی
  • نازایی

 آدرس
 آدرس
بیمارستان مهرگان - طبقه سوم - سمت راست
 شهر / استان
 شهر / استان

کرمان

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر زهره فرزادمهاجری کرمان : 4233318
مسیریابی از گوگل
Exir 2021