جستجو

تخصص مورد نظر خود را وارد نمایید

لیست پزشکان قلب و عروق کرمان

دکتر فرشته حُری

متخصص

متخصص قلب و عروق


دکتر مسلم شادمانی

متخصص

متخصص قلب و عروق


دکتر یوسف رحمانی

متخصص

متخصص قلب و عروق


دکتر فریدون سبزی

فوق‌تخصص

فوق تخصص جراحی قلب وعروق


دکتر رضا حیدری مقدم

متخصص

تخصص بیماری های قلب و عروق


دکتر فرزاد صاحب جمعی

پزشک

متخصص قلب وعروق


دکتر فرخ بنی اسدی

متخصص

تخصص جراحی قلب و عروق


دکتر یداله مایل

متخصص

متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی


دکتر معصومه کهنوجی

فوق‌تخصص

تخصص بیماری های قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی


دکتر مسعود دیلمی

فوق‌تخصص

فوق تخصص جراحی قلب و عروق


خدمات ارزش افزوده اکسیر

برای دریافت آخرین اخبار آدرس پست الکترونیک خودرا وارد نمایید

©2015-2020 TalashNet. ExirYab