دکتر بهزاد سرورعظیم زاده

دکتر بهزاد سرورعظیم زاده

قلب و عروق

عنوان تخصص: قلب و عروق

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر بهزاد سرورعظیم زاده
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بیمارستان کرمان درمان
 شهر / استان
 شهر / استان

جیرفت

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر بهزاد سرورعظیم زاده جیرفت : 3413222250
Exir 2021