دکتر رستم سیف الدینی

دکتر رستم سیف الدینی

مغز و اعصاب (نورولوژی)

عنوان تخصص: مغز و اعصاب

شماره نظام : 38175

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر رستم سیف الدینی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بلوار جمهوری اسلامی نبش امام جمعه ساختمان بلوار کلینیک واحد 2
 شهر / استان
 شهر / استان

کرمان

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر رستم سیف الدینی کرمان : 03432472642
Exir 2021