دکتر هدایت اله شریفی

دکتر هدایت اله شریفی

پوست مو و زیبایی

عنوان تخصص: پوست مو و زیبایی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر هدایت اله شریفی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بیمارستان امام خمینی
 شهر / استان
 شهر / استان

جیرفت

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر هدایت اله شریفی جیرفت : 3482213209
Exir 2021