دکتر امیر دولاح

دکتر امیر دولاح

دندانپزشک

عنوان تخصص: دندان پزشکی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بلوار امام - کوچه دکتر اکبری - جنب داروخانه دکترزارعی
 شهر / استان
 شهر / استان

کنگان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021