مرکز تصویربرداری درمانگاه شبانه روزی خاتم الانبیاء خلیج فارس کنگان

مرکز تصویربرداری درمانگاه شبانه روزی خاتم الانبیاء خلیج فارس کنگان

سونوگرافی , رادیولوژی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بوشهر - کنگان - بید خون - جنب هتل صدرا
 شهر / استان
 شهر / استان

کنگان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2020