دکتر راضیه هرمزنژاد

دکتر راضیه هرمزنژاد

تغذیه

عنوان تخصص: تغذیه

شماره نظام : ت-7008

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر راضیه هرمزنژاد
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات


 آدرس
 آدرس
یاسوج , سردار جنگل جنوبی؛ سردار ۷؛ ساختمان بیست؛ طبقه اول؛ واحد 3
 شهر / استان
 شهر / استان

کهگیلویه

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر راضیه هرمزنژاد کهگیلویه : ️09362240254
Exir 2021