دکتر حافظ محمدحسین پور

دکتر حافظ محمدحسین پور

اعصاب و روان

عنوان تخصص: روانپزشکی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر حافظ محمدحسین پور
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
یاسوج کلینیک شهید مفتح شماره 3- نبش خیابان گلستان 10
 شهر / استان
 شهر / استان

کهگیلویه

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر حافظ محمدحسین پور کهگیلویه : 07491013813
Exir 2021