دکتر طیبه آزادبخت

دکتر طیبه آزادبخت

متخصص زنان و زایمان

عنوان تخصص: زنان

شماره نظام : ۱۲۰۵۸۷

محل درج تبلیغ
با تبلیغ در اکسیر یاب دیده شوید
اینجا جای تبلیغ شماست
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس

میدان امام - طبقه پایین، داروخانه شبانه روزی
 شهر / استان
 شهر / استان

کوهدشت

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل
Exir 2021