دکتر نوشا محسنی مفیدی

دکتر نوشا محسنی مفیدی

روانشناسی

عنوان تخصص: روان شناسی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر نوشا محسنی مفیدی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

  • نوشا محسنی مفیدی
  • کارشناس ارشد روانشناسی
  • در زمینه : افسردگی
  • اظطراب
  • ترس
  • کودک
  • نوجوان
  • زناشویی

 آدرس
 آدرس
عدالت۸ مجتمع۱۱۱- مرکز مشاوره باران
 شهر / استان
 شهر / استان

گرگان

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر نوشا محسنی مفیدی گرگان : 01732337373
مسیریابی از گوگل
Exir 2021