دکتر حمیدرضا ظهور کاری

دکتر حمیدرضا ظهور کاری

جراح ومتخصص گوش،حلق وبینی

عنوان تخصص: جراح ومتخصص گوش،حلق وبینی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر حمیدرضا ظهور کاری
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
ابتدای خ حافظ جنوبی-مجتمع پزشکی حافظ-ط دوم
 شهر / استان
 شهر / استان

گنبدکاووس

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر حمیدرضا ظهور کاری گنبدکاووس : 1722235035
Exir 2021