دکتر طاهر آخوندزاده

دکتر طاهر آخوندزاده

رادیولوژی و سونوگرافی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر طاهر آخوندزاده
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ طالقانی شرقی-بیمارستان بسکی
 شهر / استان
 شهر / استان

گنبدکاووس

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر طاهر آخوندزاده گنبدکاووس : 1725553941
Exir 2021