دکتر فیروزه درخشان پور

دکتر فیروزه درخشان پور

فوق تخصص روانپزشکی کودکان، متخصص روانپزشکی

عنوان تخصص: روانپزشکی

شماره نظام : ۴۷۱۵۹

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر فیروزه درخشان پور
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
عدالت ۷ ساختمان پزشکان میرداماد
 شهر / استان
 شهر / استان

گرگان

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر فیروزه درخشان پور گرگان : ۰۱۷۳۲۲۴۳۲۱۶
Exir 2021