دکتر سید آیدین ساجدی

دکتر سید آیدین ساجدی

مغز و اعصاب (نورولوژی)

عنوان تخصص: مغز و اعصاب

شماره نظام : ۱۱۳۱۰۷

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سید آیدین ساجدی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
عدالت 34 ، ساختمان آراد ، طبقه دوم
 شهر / استان
 شهر / استان

گرگان

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سید آیدین ساجدی گرگان : 01732009822
Exir 2021