دکتر سعید حکیم زاده

دکتر سعید حکیم زاده

بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)

عنوان تخصص: مغز و اعصاب

شماره نظام : 107181

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سعید حکیم زاده
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان ولیعصر عدالت ۱۴ ساختمان حکیم جرجانی ط دوم واحد
 شهر / استان
 شهر / استان

گرگان

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سعید حکیم زاده گرگان : 01732324412
Exir 2021