دکتر زهرا کبیر

دکتر زهرا کبیر

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : 87907

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر زهرا کبیر
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
درمانگاه فرهنگیان
 شهر / استان
 شهر / استان

گرگان

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر زهرا کبیر گرگان :
2222165
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024